სახის ამომცნობი კონტროლერი ჩაშენებული სიცხის მზომით/Non-contact face recognition body temperature detection access control system

Temperature detection range 30 ~ 45 ℃, accuracy ≤0.3 ℃; Can connect sound and light alarm, response time is 80 milliseconds; Multiple usage modes, temperature detection + recording mode, face recognition + temperature control mode; Non-contact, support 0.5 m remote temperature measurement; Support multiple installation methods for deployment, which can be installed for doorways, gates, and tripod stand, and multiple units can be used for unified management

გააზიარე

Description

პანდემიის საწინააღმდეგო დაშვების უახლესი სისტემა სახის ბიომეტრიული ამოცნობისა და მაღალი ტემპერატურის ფიქსაციის შესაძლებლობით.  სისტემას ძალუძს მეხსიერების ბაზაში არსებული, პირბადით აღჭურვილი 10 000-მდე ვიზიტორის ამოცნობა 1-2 წამის პერიოდში, რაც უზრუნველყოფს ვიზიტორთა დიდი ნაკადის შეუფერხებელ გადაადგილებას. პროგრამაში ხდება გაზომვების ჩანაწერთა ელექტრონული ჟურნალის დამახსოვრება, რაც სრულად პასუხობს დღევანდელი რეგულაციების მოთხოვნებს!