ჩვენი საქმიანობის ძირითადი მიმართულებები :

დამკვეთის ობიექტების რისკ-აუდიტი და კონკრეტული ღონისძიებების დაგეგმარება
ობიექტების ფიზიკური დაცვა
საერთო და პროფილური კონსულტაციები ნებისმიერი სირთულის ობიექტის უსაფრთხოების შესახებ
დამკვეთის ობიექტისთვის უსაფრთხოების პერსონალის მომზადება და ორგანიზება
VIP კლიენტებისთვის ფიზიკური დაცვის ორგანიზება კორპორატიულ ღონისძიებებზე
კომპლექსური უსაფრთხოების სისტემების პროექტირება და მონტაჟი

ჩვენი კლიენტები

ჩვენი პარტნიორები