კომპანიის შესახებ

   შპს "ოპტიმუმი'' დაარსდა 2005 წელს და ჩვენი ძირითადი საქმიანობის სფეროა ინდუსტრიული და კორპორაციული ბიზნეს-სექტორის უსაფრთხოების საკითხების კომპლექსური გადაწყვეტა.

   ჩვენი კომპანია დაკომპლექტებულია მაღალკვალიფიციური და გამოცდილი კადრებით, მუდმივად ხდება მნიშვნელოვანი ინვესტიცია პერსონალის პროფესიული დონის ასამაღლებლად.

   ჩვენ კომპანიას გააჩნია მსხვილი ინდუსტრიული, სამრეწველო და სავაჭრო ობიექტების უსაფრთხოების საკითხების ორგანიზების მრავალწლიანი გამოცდილება.