ჩვენი საქმიანობის ძირითადი მიმართულებები :

დამკვეთის ობიექტების რისკ-აუდიტი და კონკრეტული ღონისძიებების დაგეგმარება

ობიექტების ფიზიკური დაცვა

საერთო და პროფილური კონსულტაციები ნებისმიერი სირთულის ობიექტის უსაფრთხოების შესახებ

დამკვეთის ობიექტისთვის უსაფრთხოების პერსონალის მომზადება და ორგანიზება

VIP კლიენტებისთვის ფიზიკური დაცვის ორგანიზება კორპორატიულ ღონისძიებებზე

კომპლექსური უსაფრთხოების სისტემების პროექტირება და მონტაჟი

115

წარმატებული პროექტი

1015

კმაყოფილი კლიენტი

21

სერტიფიკატი

311

თანამშრომელი